เส้นทางที่ 1 มนต์เสน่ห์ล้านนา (สิบสองปันนา)

พระธาตุดอยตุง2มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งอารยธรรมล้านนา ที่เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล  โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เคยมีชื่อเสียง

สุดยอดเส้นทางท่องเที่ยว เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

เส้นทางที่  1 มนต์เสน่ห์ล้านนา

 

Free Joomla! templates by Engine Templates