• doitung01.jpg
 • doivao02.jpg
 • king-meng-rai-01.jpg
 • king-meng-rai-02.jpg
 • king-meng-rai-03.jpg
 • king-meng-rai-04.jpg
 • king-meng-rai-05.jpg
 • king-rama9-footprint01.jpg
 • king-rama9-footprint03.jpg
 • luangporphangao.jpg
 • watprakaewcr01.jpg
 • watprakaewcr02.jpg
 • watrongkhun02.jpg

มาแอ่วเจียงฮายกั๋นเต๊อะเจ้า โปรแกรมทัวร์ 7 อะเมซิ่งเชียงราย 3 วัน 2 คืน - 7 Amazing Chiang Rai 3 Days 2 Nights นำเสนอหื้อนักท่องเที่ยวได้พิจารณาเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายตลอดปี อีกหนึ่งโปรแกรมทัวร์ที่ท่านไม่ควรพลาด!

โปรแกรมเที่ยวเชียงราย 7 Amazing Chiang Rai (7 อะเมซิ่ง เชียงราย) 3 วัน 2 คืน

วันแรก (Day 1)

08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย
09.00 น. สักการะอนุสาวรีย์พญามังราย
10.00 น. นมัสการพระหยกเชียงราย ณ วัดพระแก้ว
11.00 น. สักการะอัฐิพญามังราย ณ วัดดอยจอมทอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. กราบรอยพระบาท ร.9 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช
14.00 น. ชมไร่แม่ฟ้าหลวง
16.00 น. แวะพิพิธภัณฑ์อูปคำ
17.00 น. นำท่านเข้าที่พักโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย
18.00 น. อาหารค่ำที่ร้านอาหาร
19.00 น. นำท่านเดินไนท์บาร์ซาร์ ได้เวลาพอสมควร ส่งท่านเข้าโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย

วันที่สอง (Day 2)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. เดินทางไปพระธาตุดอยตุง มนัสการพระธาตุดอยตุง เยี่ยมชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. เดินทางไปชมความทัศนียภาพชายแดนไทย-พม่า-ลาว ณ สามเหลี่ยมทองคำ ไหว้พระพุทธนวล้านตื้อ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
14.00 น. นำท่านชมเมืองเก่าเชียงแสน และวัดเจดีย์หลวง
15.00 น. นำท่านสักการะพระธาตุจอมกิตติอันศักดิ์สิทธิ์
16.30 น. นำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง จ.เชียงราย
18.00 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำ สไตล์ชันโตก ณ สบันงาขันโตก ชมการแสดงฟ้อนรำอันสวยงาม หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าที่พัก

วันที่สาม (Day 3)

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30 น. นำท่านชมความงามวัดร่องขุ่น อลังการงานสร้างโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเชียงรายเวิร์ลคลาสรุ่นยังเติร์ก
10.00 น. นำท่านชมบ้านดำ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้าน โดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินเชียงรายเวิร์ลคลาสรุ่นเดอะ
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
13.00 น. นำท่านไป อ.แม่สาย สักการะ พระธาตุดอยเวา อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร พระเอกาทศรถ พระสุพรรณกัลยา และชมทัศนียภาพเมืองชายแดนไทย-พม่า จากนั้นอิสระท่านช็อปปิ้งตลาดดอยเวา อ.แม่สาย
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับ อ.เมือง จ.เชียงราย
17.00 น. นำท่านส่งสนามบินเชียงราย

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

คลิ๊กดาวน์หลดโปรแกรม อะเมซิ่งเชียงราย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เชียงรายกับคนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)