• IMG_9817.jpg
 • IMG_9822.jpg
 • P3021710.jpg
 • P3021715.jpg
 • P3021724.jpg
 • P3021726.jpg
 • P3021746.jpg
 • SAM_2011.jpg
 • SAM_2028.jpg
 • SAM_2043.jpg
 • SAM_2055.jpg
 • SAM_2073.jpg
 • SAM_2737.jpg
 • SAM_2754.jpg
 • SAM_2764.jpg

วันที่  1

08.30 น. รับท่านที่สนามบินเชียงราย นำท่านไหว้สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง และทานอาหารเช้า กาแฟโบราณบริเวณหอนาฬิกาเชียงราย พร้อมชมความงามและของหอนาฬิกาศิลปะฝีมือ อ.เฉลิมชัย ผู้สร้างและออกแบบ เดินทางไปวัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย

11.00 น. ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ อ.ถวัลย์ ดัชนี ชมศิลปะโทนสีดำ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินชื่อดัง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารบนดอยตุง

13.00 น. นำท่านชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง และหอแห่งแรงบันดาลใจ

15.00 น. นำท่านสักการะพระธาตุดอยตุง

16.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง อ.แม่สาย ชมบรรยากาศและทัศนียภาพ 2 ประเทศที่จุดชมวิวพระธาตุดอยเวา กราบสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรส และพระพี่นางสุพรรณกัลยา และเก็บรูปแมงเวายักษ์(แมงป่องช้าง)

18.30 น. นำท่านเข้าที่พักในตัว อ.แม่สาย

19.00 น. นำท่านรับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกช็อบปิ้งบริเวณโรงแรมใน อ.แม่สาย

วันที่  2

08.30 น. หลังจากทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้ว พาท่านทำเอกสารผ่านแดนเดินทางข้ามไปยัง อ.ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า ไหว้วัดจีนที่ใหญ่ที่สุดใน อ.ท่าขี้เหล็ก/ วัดสายเมือง(ไทยใหญ่) กราบขอพร ครูบาแสงหล้า / วัดพระหยก (ศิลปะพม่า) ขึ้นไปไหว้พระธาตุชเวดากอง (จำลองจาก ย่างกุ้ง) พร้อมชมทัศนียภาพเมือง แวะช้อปปิ้งสินค้าตลาดท่าล้อ (ท่าขี้เหล็ก)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางไปชมความงามสามเหลี่ยมทองคำดินแดนสามประเทศ ไทย พม่า ลาว อันโด่งดังไปทั่วโลก ไหว้พระพุทธนวล้านตื้อพร้อมกับชมทัศนียภาพแม่น้ำโขง

14.00 น. นำท่านสักการะวัดพระธาตุเจดีย์หลวง ชมเมืองเก่าโยนกนคร (เมืองเชียงแสน)

15.00 น. นำท่านไหว้พระธาตุจอมกิตติอันศักดิ์สิทธิ์

16.00 น. เดินทางกลับเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

17.00 น. นำท่านเดินทางถึงสนามบินเชียงราย

You don't have a pdf plugin, but you can download the pdf file.

คลิ๊กโหลดโปรแกรมทัวร์เชียงรายสบายใจ 2วัน 1คืน

ทัวร์เชียงรายกับคนท้องถิ่นที่รู้จักเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย สายด่วนจองทัวร์เชียงราย โทร. 081-8854644 (หนุ่ย)