หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ย้อนอดีตเชียงตุงสายสัมพันธ์เชื่อมโยงสยาม-ล้านนา

โพสต์เมื่อ: พฤหัสฯ. พ.ย. 04, 2010 3:20 pm
โดย Sam
รายการ Spirit of Asia โดยสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงตุง ออกอากาศวันที่ 3 พฤษจิกายน 2553 รายการตอนนี้เล่าเรื่องเมืองเชียงตุงพร้อมกับเกร็ดทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจ วิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงตุงที่ยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นชนชาติไทเอาไว้ได้อย่างมั่นคงภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงที่บางครั้งเกิดขึ้นอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว ทั้งทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจาการเดินทางไปเยือนเชียงตุงแล้วยังสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปถึงเมืองลาและสิบสองปันนาในเขตการปกครองของประเทศจีนตอนใต้ได้

เชียงตุง ตอนที่ 1


เชียงตุง ตอนที่ 2


ปัจจุบันความเชื่อมโยงระหว่างเชียงตุงกับล้านนากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง คลิ๊กอ่าน เชียงใหม่นำภาครัฐเอกชนเชื่อมสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเชียงตุง

แหล่งข้อมูล: http://www.thaipbs.or.th/spiritofasia