• Advertisement

Moderator Control Panel ]

Hotel English Podcast ฝึกภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวและการโรงแรม

Online resources to practice English skills. บอร์ดนำเสนอเทคนิคและแหล่งข้อมูลการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
  • Ads

Hotel English Podcast ฝึกภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวและการโรงแรม

โพสต์โดย Sam » พุธ ส.ค. 19, 2009 6:58 am

จากบทความนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ Podcast ไปแล้วเรื่อง เรียนภาษาอังกฤษทุกที่ทุกเวลากับ Podcast&Listening Downloads ดังนั้นเพื่อความต่อเนื่อง บทความนี้ผู้เขียนจะนำเสนอบทเรียนเฉพาะจาก English Podcast ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษในภาคส่วนของการโรงแรมและการท่องเที่ยว English for Hotel & Tourism หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว


สำหรับทเรียน Podcast Hotel English ที่ผู้เขียนหยิบมานำเสนอนี้ เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคอนเฟิร์มหรือการตอบรับการจองห้องพักโรงแรม (confirming a hotel booking) ในบทเรียนนำเสนอบทสนทนาระหว่างลูกค้าของโรงแรม (hotel client) และพนักงานต้อนรับโรงแรม (hotel receptionist) เนื้อหาของบทสนทนา มีรูปแบบ (form) และหน้าที่ของรูปแบบทางภาษา (function) หลายรูปแบบและฟังชั่นให้สามารถจำและดัดแปลงไปใช้งานได้จริงตามพื้นฐานความรู้ทางภาษาและความสร้างสรรค์ของผู้ใช้ภาษา และผู้เขียนดาวน์โหลด Podcast มาจาก รูปภาพ ของสำนัก รูปภาพ Hotel English จัดทำโดย Richard Sidaway ในเวบ Learn English ของ British Council

วิธีการใช้งานบทเรียน Hotel English ในหัวข้อ Confirming a Hotel Booking สามารถทำได้ดังนี้
1. คลิ๊กลิ้งบทเรียน Hotel English

2. เมื่อเข้าหน้าเวบเพจของ Hotel English ได้แล้วจะเห็นเมนูซ้ายมือ มีเมนูย่อย 3 เมนู คือ
Hotel English
Read: Hotel amenities
Listen: Confirming a hotel booking

เมนูย่อยทั้ง 3 มีหน้าที่นำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อ คือ Hotel English นำเสนอเนื้อหาภูมิหลังและสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนบทเรียนนี้แล้ว ส่วน Read: Hotel amenities เป็นเนื้อหาที่นำเสนอบทอ่านเพื่อสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้อธิบายเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่จัดให้ในห้องพักโรงแรม (amenities) ส่วนที่เป็นหัวใจของ Podcast คือ เมนู Listen: Making a hotel booking ซึ่งนำเสนอไฟล์เสียงบทสนทนา และ audioscript ที่ถ่ายเสียงพูดออกมาเป็น text รูปแบบไฟล์ pdf ไว้ให้อ่านตามขณะฟังไฟล์เสียงสนทนา พร้อมกับมีแบบฝึกหัดเล็ก (exercise) สำหรับทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของบทสนทนาด้วย

***หมายเหตุ ผู้เขียนจะข้ามการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเมนู Read: Hotel amenities ซึ่งเป็น text สำหรับการอ่านเพื่อปูพื้นคำศัพท์และเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องพักโรงแรม (amenities)

3. คลิ๊กเมนู Lisen: Confirming a hotel booking จะปรากฏหน้าเวบเพจดังภาพ
รูปภาพ

จากนั้นสามารถเริ่มบทเรียนได้ทั้งจาก 1. เริ่มด้วยการอ่าน audioscript 2. เริ่มด้วยการฟัง หรือจะสลับกันก็ได้แล้วแต่ความถนัดและความชอบ แต่โดยหลักการสอนภาษาอังกฤษ ว่ากันว่า การอ่านจะช่วยเสริมการฟัง แต่ตามความเห็นผู้เขียนแล้ว หลักการนี้ใช้ได้กับในบริบทห้องเรียน แต่ในบริบทนี้ ผู้เขียนเข้าใจว่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ชอบฟังแล้วค่อยอ่าน หรือชอบอ่านก่อนแล้วค่อยฟัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทย เราคุ้นเคยกับการอ่านก่อน ดังนั้น การอ่านจะช่วยเสริมการฟังในเรื่อง 1) ปูพื้นคำศัพท์และความหมาย (form+funciton) ปล. หากต้องการตัวช่วยหาความหมายคำศัพท์ คลิ๊กอ่านบทความแนะนำการใช้งานออนไลน์ดิกชันนารี 2) ปูพื้นโครงสร้างประโยคที่สัมผัสผ่านตาด้วยการอ่าน (form+function) ทั้ง 1+2 จะช่วยลดแรงกดดันเมื่อต้องฟังภาษาอังกฤษ ช่วยเอื้อต่อการฟังภาษาอังกฤษเข้าใจมากขึ้น เพราะรู้จักคำศัพท์และผ่านตาประโยคต่างๆจาก text แล้ว

แต่...ในชีวิตจริงของการสนทนาหรือการโต้ตอบ ผู้ใช้ภาษาพึงระลึกเสมอว่า จะไม่มี text ให้อ่านไปด้วย ดังนั้น ในสถานการณ์ที่ทำแบบฝึกหัดนี้สามารถเป็นได้เพียงเสี้ยวหนึ่งของของความสามารถในการสนทนาจริง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ภาษาสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากแบบฝึกในลักษณะเชื่อมโยงไปสู่การใช้จริงได้ เพราะมีประสบการณ์จากการฝึกด้วยตัวเองแล้ว ทั้งการอ่านออกเสียง รู้จักคำศัพท์ และรูปแบบประโยค (form) และหน้าที่การใช้งานความหมายของแต่ละคำศัพท์และรูปแบบภาษา (fuction) แล้วนั่นเอง

4. ไม่ว่าจะเริ่มจากการอ่านก่อนหรือฟังก่อนก็ได้แล้วแต่จะถนัด แต่ผู้เขียนยึดตามหลักการสอนภาษาว่าควรเริ่มจากการอ่าน text ก่อน ปูพื้นคำศัพท์ สำหรับกิจกรรมนี้ สามารถอ่านบทสนทนาได้จาก audioscript ก่อน แล้วค่อยฟังเสียงการสนทนา ก็จะช่วยให้เข้าใจคำศัพท์มากขึ้น แต่หากต้องการฝึกฟังล้วนๆ โดยไม่อ่าน text เลยก็สามารถทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และวิธีการเข้าใจสื่อ เช่น ผู้ใช้ภาษาบางรายอาจบอกว่า ฟังบ่อยๆเดี๋ยวก็จับความหมายและคุ้นหูคำศัพท์และรูปแบบการใช้ภาษาไปเอง ก็สามารถทำได้เช่นกัน ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์

5. เมื่อฟังบทสนทนาเสร็จแล้ว ควรมาทำแบบฝึกหัดเล็กที่มีมาให้พร้อมกับ audioscript เพื่อทบทวนความเข้าใจเนื้อหาของบทสนทนา และเป็นการเตรียมตัวสำหรับผู้ใช้ภาษาที่ต้องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษกับข้อสอบมาตรฐานต่างๆ เช่น TOEIC TOEFL หรือ IELT หรือ CU-TEP หรือ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะข้อสอบฟัง (listening test) จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ แบบฝึกหัดมีเฉลยไว้ตอนท้ายของแบบฝึกหัดด้วย

6. เมื่อฟังบทสนทนาเสร็จแล้ว ควรฝึกพูดตามเพื่อให้ได้สัมผัสการออกเสียงประโยคและซึมซับฟังชั่นหรือหน้าที่ของแต่ละประโยค ถ้าผู้ใช้ภาษาสังเกตเห็นถึงแม้จะเป็นการสนทนาเล็กๆแบบนี้ แต่จะมีฟังชั่นให้ได้สังเกตมากมาย ตั้งแต่การรับโทรศัพท์ การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามกาละเทศะในการขอให้คู่สนทนาซึ่งเป็นลูกค้าของโรงแรมพูดให้ชัดขึ้นหรือพูดให้เสียงดังขึ้น เพื่อพนักงานจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง การขอให้ลูกค้ารอสายเพื่อไปรับโทรศัพท์อีกสายหนึ่งโดยพูดให้ลูกค้าไม่รู้สึกเสียอารมณ์ การเน้นย้ำข้อมูลสำคัญกับลูกค้า และการจบการสนทนาทางโทรศัพท์

โดยฟังชั่นเหล่านี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารโทรศัพท์ในบริบทของการทำธุรกิจ เพราะจะเป็นการสื่อถือความเป็นมืออาชีพของพนักงานในการสื่อสารให้ได้ประสิทธิผลที่สุด

ผู้เขียนทำลิ้งให้สามารถฟังและอ่าน text ได้ในบทความนี้เลย แต่ถ้าต้องการเปิดไปหน้าเวบของ Hotel English ดีกว่าอ่านในบทความนี้ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ฟังบทสนทนา Confirming a hotel booking (หัวข้อในเวบ Learn English เขียนว่า Making a hotel booking แต่เนื้อหาในบทสนทนากลับกล่าวว่า Confirming a hotel booking ดังนั้นผู้เขียนยึดตามเนื้อหาในบทสนทนา)


AudioScript บทสนทนา Making a hotel reservation พร้อมแบบฝึกหัด

Listen to a telephone conversation between a hotel receptionist and a person trying to make a booking. The line is bad but the receptionist has the telephone skills to deal with this problem. (คำสั่ง: ฟังบทสนทนาระหว่างพนักงานต้อนรับโรงแรมและลูกค้าโรงแรมที่โทรมาจองห้องพัก แต่สัญญานโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเจน ดังนั้นพนักงานต้อนรับจะต้องใช้ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการจัดการปัญหาดังกล่าว

Optional activity: กิจกรรม
While you listen, decide whether the following sentences are true or false. ขณะฟังหรือเมื่อฟังเสร็จแล้ว ให้ตอบว่าประโยคต่อไปนี้ จริงหรือเท็จ (True or False)

1. The customer has not tried to contact the hotel before
2. The customer wants to stay for less than a week
3. The customer manages to change the accommodation arrangements
4. The hotel does not serve vegetarian food
5. The customer has only two requests
6. The receptionist remains polite during the entire conversation

Receptionist: Good afternoon, Orion Hotel, how may I help you?
Customer: I’m ringing to confirm a booking I made a week ago. I was expecting an email but I haven’t received anything.
Receptionist: I’m sorry the line is rather bad, would you mind repeating that, please?
Customer: Yes, I made a reservation on your website under the name of Coutts. George Coutts.
Receptionist: Could you spell your surname for me, please?
Customer: Yes, that’s C-O-U-T-T-S
Receptionist: And when was the reservation for?
Customer: July 23rd to the 29th
Receptionist: Sorry, did you say the 21st?
Customer: No, the 23rd
Receptionist: Let me just check if we have your details on the system. Ah yes, here we are.
Customer: I put down one double and one single room, but I wonder if I could change that…
Receptionist: I’m terribly sorry I didn’t quite catch that. Would you mind speaking up a little?
Customer: Yes, I wanted to change the number of rooms. Is it possible to have two doubles instead of a single and a double?
Receptionist: Let’s see…oh hold on a moment. I’ve got someone on the other line.
(Speaks to other customer) yes, yeah…would you mind if I rang you back. I’m just dealing with a reservation. Thanks
Customer: Sorry?
Receptionist: Yes, sorry about that Mr Coutts, I’m just getting your booking details up now. Yes, we do have another double available for those nights. Was there anything else?
Customer: Well, I wanted to know if you did vegetarian food for the evening meal. It wasn’t clear from the website.
Receptionist: Yes, we do, but by prior arrangement. But now you’ve requested it, I’ll put that down in the booking. How many people was that for?
Customer: Just myself
Receptionist: Very good. Anything else?
Customer: Well, we’ve got a very early return flight on the 30th, so we’ll need an alarm call at about 5.30 I should think
Receptionist: No problem sir, I’ll arrange that now. Was that all?
Customer: I think so.
Receptionist: So you’d like two double rooms for the nights of 23rd to the 29th July inclusive, vegetarian provision for one and an early morning call on your departure. Is that correct?
Customer: That’s right
Receptionist: If we can help you with anything else, just give us a ring. We look forward to seeing you in July.

Answer key: 1. F; 2. T; 3. T; 4. F; 5. F; 6. T.


บทความนี้ผู้เขียนได้นำเสนอแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (English for Hotel) หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (English for Tourism) ซึ่งเนื้อหา Hotel English หัวข้อ Making a hotel reservation ที่ผู้เขียนหยิบมานำเสนอนี้มีประโยชน์หลายประการ เช่น 1. มี text ให้อ่านปูพื้นคำศัพท์และรูปแบบประโยค พร้อมแบบฝึกหัด 2. มีไฟล์เสียงให้ฟังซึ่งสามารถดาวน์โหลดไปฟังกับเครื่องเล่น mp3 ยี่ห้อใดก็ได้ นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เสนอแนะวิธีการใช้สื่ออย่าง Hotel English Podcast ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา ที่ผู้ใช้ภาษาต้องการ

แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งที่เนื้อหาในส่วนของ Professional English ของเวบ Learn English by British Council ที่ำนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ English for Hotel หรือ English for Tourism ยังมีเนื้อหาให้โหลดหรือเรียนได้ไม่ครบ ที่มีให้เรียนได้ครบมีเพียงหัวข้อเดียวคือ Hotel English ส่วนหัวข้ออื่นยังไม่มีข้อมูลหรืออาจจะลิ้งเสียย หรือ British Council ยังไม่อนุญาตให้นำสื่อส่วนนี้มาเผยแพร่

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเรียนเสนอแนะว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเป็นเพียงวิธีการเรียนภาษารูปแบบหนึ่งเท่านั้นเอง วิธีการเรียนภาษาด้วยตัวเองด้วยสื่อจากอินเตอร์เน็ตนี้ ไม่สามารถที่นำมาใช้แทนที่การเรียนการสอนรูปแบบในห้องเรียนได้ แต่สามารถเป็นส่วนเสริมการเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนได้ โดยการใช้ประูโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ตอนนี้มีคนนำมาเสิร์ฟให้ถึงประตูบ้านแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้ภาษาจึงควรหันมาใช้สื่อที่มีและหาได้จากอินเตอร์เน็ตมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด

ขอให้สนุกกับการใช้สื่อ Hotel English Podcast ในการฝึกภาษาอังกฤษครับ
สวัสดีครับ

ปล. 1. ข้อมูลไฟล์เสียงการสนทนาและ audioscipt เป็นลิขสิทธิ์ของ British Council ผู้เขียนเพียงหยิบมานำเสนอเท่านั้น
2. การดาวน์โหลดสื่อจากเน็ตมีหลายวิธีการ แต่ที่ผู้เขียนมีบทความนำเสนอไว้คือ โหลด vdo clip จากเน็ตอย่างง่ายดายด้วย Firefox+DownloadHelper


Sam
Site Admin
 
โพสต์: 1786
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 11, 2007 9:03 pm
ที่อยู่: เชียงราย

ย้อนกลับไปยัง English Learning Tips: แหล่งเรียนรู้บนเน็ตฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron

185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทร. 081-8854644 (หนุ่ย) E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com
จองโรงแรมเชียงราย | ทัวร์เชียงรายเช่ารถตู้เชียงราย | เชียงตุง-เมืองลา | สิบสองปันนา | เชียงของ-หลวงพระบาง