• Advertisement

Moderator Control Panel ]

ดาวน์โหลดตำราภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ 60 เล่ม

Online resources to practice English skills. บอร์ดนำเสนอเทคนิคและแหล่งข้อมูลการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง
  • Ads

ดาวน์โหลดตำราภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ 60 เล่ม

โพสต์โดย Sam » พฤหัสฯ. ก.ค. 23, 2009 10:03 am

ไม่น่าเชื่อว่าคนๆ นึงจะมานั่งเก็บข้อมูลไว้ให้ใครต่อใครในโลกอินเตอร์เน็ตได้มีข้อมูลดีๆ มาไว้ให้สมาชิกโลกไซเบอร์ได้นำไปใช้งานกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากค่าไฟและอินเตอร์เน็ต

วันนี้แวะไปดูข้อมูลดีๆ จากบล๊อกของคุณพิพัฒน์ (http://www.e4thai.com) เช่นเคย คลิ๊กเข้าไป เจอะบทความหน้าแรก ก็ตะลึงตึงตึงๆ กับลิ้งดาวน์โหลดตำรารียนภาษาอังกฤษที่เขียนเป็นภาษาไทย และตำราที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ เยอะแยะละลานตาเต็มไปหมด เป็นร้อยลิ้ง!

ต้องบอกว่า ความรู้เรียนเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดน่ะครับ เอาล่ะ เก็บมาให้โหลด แล้วเลือกกันเอาเองว่าจะเริ่มด้วยเล่มไหน เฉพาะตำราภาษาไทยที่สอนภาษาอังกฤษนี่ก็ปาไป 60 เล่ม เรียกได้ว่าให้เรียนกันหมดนี่ก็หัวหงอกกันพอดี

เรียนไปเรื่อยๆ ตามแนวทาง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" หรือ ภาษาฝรั่งเก๋ๆ เรียกว่า "learning English is a life-long endeavor" แล้วก็อย่าลืมครับ ว่าทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคอินเตอร์เน็ตเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เอง เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการจุดประกายให้ผู้เรียนไ้ด้เกิดการเรียนรู้โดยตัวเอง autonomous learning ตามหลักทฤษฎี constructivism

แต่เนื่องจากการสร้างองค์ความรู้อยู่คนเดียวแล้วไม่ได้นำเอาไปใช้ หรือขยายต่อ หรือแบ่งปันกับคนอื่น ก็ดูเหมือนจะไม่ครบองค์ประกอบของการเรียนรู้ เพราะการสร้างองค์ความรู้อยู่คนเดียวมันอาจจะถึงทางตันได้ เราอาจจำเป็นเป็นต้องหาที่พึ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ หรือเพื่อให้เราได้ถึงที่หมายปลายทางได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น ดังนั้นเราต้องอาศัยสังคม (social) เพราะตัวเราในฐานะเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมย่อมจะมีส่วนร่วมสร้างสังคมนี้ด้วยองค์ความรู้ที่เรามี แลกเปลี่ยนกับองค์ความรู้จากสมาชิกอื่นๆ ของสังคม ตรงนี้เจะเริ่มขยายชุมชุนของการสร้างองค์ความรู้เข้าสู่การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน หรือ co-construction of knowledge หรือ social-constructivism นั่นเอง โดยผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์มากกว่าจะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์น้อยกว่าด้วยการแลกเปลี่ยนหรือให้ความช่วยเหลือ (scaffold) เพื่อที่จะก้าวข้ามจากระดับความรู้หนึ่งไปยังอีกระดับความรู้หนึ่ง

เช่นกันกับทุกวัน ขอให้ทุกท่านได้เก็บข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของท่าน และสนุกกับการโหลดสื่อที่มีประโยชน์อินเตอร์เน็ตครับ และอย่าลืมนำภาษาที่ได้เรียนไปแล้วไปฝึกใช้งานน่ะครับ จะได้รู้ว่าใช้งานได้จริงหรือไม่

====

วันพุธ, กรกฎาคม 22, 2009
[1139]ดาวน์โหลดตำราภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษ 60 เล่ม http://english-for-thais-2.blogspot.com ... 39-60.html

สวัสดีครับ
ตำราภาษาไทยเป็นเล่ม ๆ ที่ใช้สอนภาษาอังกฤษที่ ในบล็อกนี้มีให้ดาวน์โหลด มีอยู่กระจัดกระจายตามหัวข้อต่าง ๆ วันนี้ผมรวบรวมไว้ในที่เดียวกันข้างล่างนี้ ได้ 60 เล่ม อาจจะมีหลงหูหลงตาอยู่ที่อื่น ท่านใดพบช่วยแจ้งด้วยนะครับ จะได้นำมารวมไว้ในที่เดียวกัน ท่านผู้อ่านที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษจากตำราภาษาไทยจะได้ค้นคว้าได้โดย สะดวก ขอบคุณครับ

[1] ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คำแรกที่ใช้บ่อย พร้อมคำแปลไฟล์ pdf หรือ ไฟล์ WORD

[2] ดาวน์โหลด “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เล่ม 1

[3] ดาวน์โหลด “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” เล่ม 2

[4] ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น http://61.19.220.3/etmr/document/gram/gram.pdf

ตำราสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง [5] – [22]

[5] EN101 - (ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชา en101

[6] EN102 - (ประโยคและศัพท์ทั่วไป) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen102

[7] EN201 - (การอ่านเอาความ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen201

[8] EN202 - (การอ่านตีความ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen202

[9] EN203 - (การออกเสียงภาษาอังกฤษ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen203

[10] EN204 - (การสนทนาในลักษณะที่กำหนดให้) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen204

[11] EN205 - (การเขียนประโยคต่าง ๆ และอนุเฉทสั้น ๆ)
คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen205

[12] EN206 - (การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen206

[13] EN291 - (ตำนานอันเป็นพื้นฐานของวรรณคดี) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen291

[14] EN305 - (การเขียนเชิงสาธก) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen305คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen305_v2

[15] EN306 - (การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริง) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen306

[16] EN307 - (การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen307

[17] EN320 - (ภาษาอังกฤษในเรื่องสมัครงาน) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen320

[18] EN322 - (จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen322

[19] EN323 - (ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen323

[20] N327 - (ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen327

[21] EN405 - (การเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็นและจดหมาย) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen405

[22] EN420 - (ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ) คลิกดาวน์โหลดตำราวิชาen420

ตำราเรียนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ [23] – [29]
ดาวน์โหลดทั้ง 7 เล่ม (7.77 MB) คลิกที่นี่

ระดับประถมศึกษา
[23] ชุดวิชาภาษาต่างประเทศ Download

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
[24] แบบเรียน ภาษาอังกฤษ

[25] สมุดบันทึกกิจกรรม ภาษาอังกฤษ

[26] ชุดวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Download

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
[27] แบบเรียน ภาษาอังกฤษ
[28] สมุดบันทึกกิจกรรม ภาษาอังกฤษ
[29] ชุดวิชาภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Download

(อ่านคำชี้แจงเพิ่มเติมได้ ที่นี่ )

[30] ดิกอังกฤษ-ไทย 1 เล่ม (ศัพท์ 28,000 คำ)
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

[31] “การฝึกพูดภ.อังกฤษเพื่อการทำงาน”
เชิญคลิกดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ครับ

[32] อ่านตำราการแปล อังกฤษ เป็นไทย
http://home.dsd.go.th/freeenglish/en322 ... lation.zip

ตำราสอนการสนทนา 2 เล่ม
[33] http://home.dsd.go.th/freeenglish/gramm ... sation.zip
[34] http://home.dsd.go.th/freeenglish/busin ... sation.zip

[35] “Oops ! ผิดอีกแล้ว” ของ Andrew Biggs
http://home.dsd.go.th/freeenglish/40_Mi ... _Biggs.zip

[36] ศัพท์ 47 หมวด คัดลอกจากพจนานุกรม Thaisoftware Dictionary 4.0 ของ so sethaputra (สอ เสถบุตร)
http://www.whatami.8m.com/lum/bie.html
http://www.whatami.8m.com/lum/bie1.html

[37] ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก (84 MB)http://www.4shared.com/file/82510711/137e27b8/__online.html

[38] ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร (81 MB)http://www.4shared.com/file/82512052/415d6d08/___online.html

[39] ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการรถโดยสาร (67 MB)http://www.4shared.com/file/82513613/ee07834d/__online.html

[40] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึก (86 MB)http://www.4shared.com/file/82514689/42c7e9a3/__online.html

[41] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในโรงแรม แผนกเปิดประตู (47 MB)http://www.4shared.com/file/82515548/238f4f05/___online.html

[42] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในโรงแรม แผนกแม่บ้าน (44 MB)http://www.4shared.com/file/82516091/fb83e4e9/___online.html

[43] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในโรงแรม แผนกยกกระเป๋า (36 MB)http://www.4shared.com/file/82516556/cf99fcad/___online.html

[44] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามก็อล์ฟ (70 MB)http://www.4shared.com/file/82517599/4b2fc955/__online.html

[45] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในโรงแรม แผนกบริการในห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำ (83 MB)http://www.4shared.com/file/82518824/86d1ef26/__online.html

[46] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานในโรงแรม แผนกรักษาความปลอดภัย (34 MB)http://www.4shared.com/file/82520628/7eddc38/__online.html

“ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” จำนวน 10 เล่ม โดยแบ่งตามลักษณะงานของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ [47] – [56]

[47] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกแม่บ้าน คลิกดาวน์โหลด

[48] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกยกกระเป๋า คลิกดาวน์โหลด

[49] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกเปิดประตู คลิกดาวน์โหลด

[50] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกรักษาความปลอดภัย คลิกดาวน์โหลด

[51] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมแผนกบริการในห้องออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ คลิกดาวน์โหลด

[52] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายของที่ระลึก คลิกดาวน์โหลด

[53] ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการรถโดยสาร คลิกดาวน์โหลด

[54] ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการด้านที่พัก คลิกดาวน์โหลด

[55] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานภัตตาคาร ร้านอาหาร คลิกดาวน์โหลด

[56] ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสนามกอล์ฟ คลิกดาวน์โหลด

[57] OK! I get it. ดำเนินรายการโดยครูเคท เนตรปรียา ( มุสิกไชย ) ชุมไชโย
http://202.29.91.4/download_course/e_radio/radio.zip

[58] Bible of Grammar โดย อจ. ลอย ชุนพงษ์ทอง http://www.4shared.com/file/116663047/d ... ammar.html

[59] เทคนิคการเดาความหมายของศัพท์
คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้ที่นี่

[60] พูดฝรั่ง 100 ประโยคพื้นฐาน
http://linguanaut.com/english_thai.htm

พิพัฒน์
GemTriple@gmail.com


Sam
Site Admin
 
โพสต์: 1786
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ มี.ค. 11, 2007 9:03 pm
ที่อยู่: เชียงราย

ย้อนกลับไปยัง English Learning Tips: แหล่งเรียนรู้บนเน็ตฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 3 ท่าน

cron

185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทร. 081-8854644 (หนุ่ย) E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com
จองโรงแรมเชียงราย | ทัวร์เชียงรายเช่ารถตู้เชียงราย | เชียงตุง-เมืองลา | สิบสองปันนา | เชียงของ-หลวงพระบาง