• Advertisement

Moderator Control Panel ]

เชียงรายเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)

ข่าวกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วย เชียงราย สิบสองปันนา เชียงตุง-เมืองลา หลวงพระบาง
  • Ads

เชียงรายเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS)

โพสต์โดย ichiangrai » ศุกร์ พ.ค. 08, 2015 10:21 am

รูปภาพ
เชียงรายเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
จังหวัดเชียงรายเปิดให้ดำเนินการบริการแบบเบ็ดเสร็จในโอกาสจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย (http://www.ichiangrai.co.th) รองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลเป็นแห่งแรกของประเทศ

สายวันที่ ๗ พ.ค.๕๘ ที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายถนน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยมี นายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารองค์กรการเอกชน เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง สื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ซึ่งมีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธาน ได้มีประกาศ กนพ. ที่ ๒/๒๕๕๘ กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ จำนวน ๕ พื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัดเชียงราย กนพ. ได้กำหนดให้ ๒๑ ตำบล ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ซึ่งกำหนดให้มี การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง ผลจากนโยบายดังกล่าวจะทำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ การดำเนินงานที่สำคัญ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้กำหนดให้พื้นที่ใน ๑๐ จังหวัด เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” รวมทั้งกำหนดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน และให้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบให้จังหวัดที่เป็นประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) โดยใช้พื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสำนักงานจังหวัดเป็นผู้ให้บริการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย (http://www.ichiangrai.co.th) ได้กำหนดตั้งศูนย์ OSS จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ห้องศูนย์ดำรงธรรม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย และอีก ๓ แห่ง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ

ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ OSS จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานการค้าต่างประเทศ เขต ๖ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงราย และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายมาประจำ ณ ศูนย์แห่งนี้ โดยผลจากการจัดตั้งศูนย์ OSS จะทำให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้รับคำปรึกษาเบื้องต้น ทั้งการดำเนินธุรกิจ คำแนะนำ และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และพร้อมที่จะเป็นจุดที่สามารถให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนหรือผู้มาติดต่อ ทั้งในการดำเนินธุรกิจ คำแนะนำต่างๆในเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสม กิจการเป้าหมาย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกมิติหนึ่งด้วย

เมื่อท่านเดินทางมาเชียงรายอย่าลืมใช้บริการ เช่ารถตู้เชียงราย และ เช่ารถตู้เชียงรายพร้อมคนขับ ทีมงานไอเชียงราย คนท้องถิ่นเชียงราย สุภาพ ใจบริการเกินร้อย :: บริษัท ไอเชียงราย จำกัด :: เลข ที่ 185/8 หมู่ 4 ต. ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 สายด่วนจองทัวร์ (หนุ่ย) 081-8854644 (ใบอนุญาตนำเที่ยวในและต่างประเทศเลขที่ 21-00512) แฟกซ์: 053-152141 อีเมล์: booking@ichiangrai.com เวบไซต์: http://www.ichiangrai.co.th


ภาพประจำตัวสมาชิก
ichiangrai
 
โพสต์: 154
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ต.ค. 15, 2014 8:15 am

ย้อนกลับไปยัง News: ข่าวท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 16 ท่าน

cron

185/8 หมู่ 4 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โทร. 081-8854644 (หนุ่ย) E-mail: booking@ichiangrai.com Website: www.ichiangrai.com
จองโรงแรมเชียงราย | ทัวร์เชียงรายเช่ารถตู้เชียงราย | เชียงตุง-เมืองลา | สิบสองปันนา | เชียงของ-หลวงพระบาง