ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 3วัน 2คืน 7800 บ. (ไปรถ-กลับรถ)

ประตูตลาดเมืองลา

อัพเดท ชวนท่านทัวร์ เชียงตุง เมืองลา (สหภาพเมียนมาร์) ราคาท่านละ 7,800 บาท (ครบ 8 ท่าน ออกทัวร์ชัวร์)

จองทัวร์ติดต่อ หนุ่ย 081-8854644

คลิ๊กดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เชียงตุง เมืองลา 3วัน 2คืน

บทความเกี่ยวกับเชียงตุง-เมืองลา

ทัวร์เชียงตุง-เมืองลากลับมาคึกคักเหตุพม่าเปิดด่านเมืองลาแล้ว
ย้อนอดีตเชียงตุงสายสัมพันธ์เชื่อมโยงสยาม-ล้านนา
ประมวลภาพความทรงจำประทับใจทัวร์เชียงตุง
เชียงตุง เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู
ประวัติโดยสังเขปเมืองเชียงตุง (Kyainge Tong)

stop view
/
   ozio_gallery_fuerte
   Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura

   เชียงตุง (Kyaing tong) เป็นจังหวัดในเขตปกครองของรัฐฉาน สหภาพพม่า หรือ ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) สโลแกนของเมืองคือ 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู ส่วน เมืองลา (Mong-La) เป็นเขตการปกครองพิเศษของจีน ที่ทางการจีนขอเช่าพื้นที่ชายแดนของเมียนมาร์เพื่อเปิดเป็นเมืองคาสิโนหวัง ดึงเงินเข้าประเทศ แต่ภายหลังคนจีนกลับติดพนันงอมแงม จีนจึงสั่งปิดบ่อน

   เชียงตุง มีประวัติที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย มาช้านาน (สยามและล้านนา) อีกทั้ง อารยธรรม-เชื้อชาติ-ศาสนา ก็ใกล้เคียงกันจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ กลิ่นอายอารยธรรมของผู้คนในดินแดนนี้ทำให้ระลึกย้อนอดีตวิถีชีวิตในประเทศ ไทยไปประมาณ 30-40 ปี ด้วยสภาพความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายของผู้คนท้องถิ่นและธรรมชาติที่สวยงาม ทำให้ผู้คนสามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเผ่าพันธุ์ตนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขินและชาวพม่า

   เมืองลา มนต์เสน่ห์ของเมืองคาสิโนซึ่งเคยเต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวาตลอดทั้งคืน เคยได้รับการขนานนามว่า the Little Las Vegas of Asia ปัจจุบันบ่อนได้ปิดตัวลงและเหลือแต่เพียงตึกอาคารไว้เป็นอนุสรณ์ แต่ก็มิได้คลายเสน่ห์ของเมืองคาสิโนลงไปแต่อย่างใด โดยบ่อนคาสิโนได้ย้ายมาเปิดที่เมืองม้าห่างจากตัวเมืองลามาทางเชียงตุง 16 กิโลเมตร

   เดินทางทัวร์ตามรอยอารยธรรมของดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยร่วมประวัติศาสตร์กับชนชาติไทย เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง - เมืองลา 3 วัน 2 คืน เดินทางได้ทุกวัน ครบ 8 ท่าน เดินทางทันทีด้วยรถตู้ เริ่มต้นทำทัวร์จาก อ.แม่สาย จ.เชียงราย

   ***การเดินทางทัวร์บนเส้นทางสายนี้ รถตู้ เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ดีกว่าการเดินทางด้วยยานพาหนะประเภทอื่น***

   วันแรก

   08 : 00 น พบคณะที่ด่านอำเภอแม่สาย จ.เชียงราย

   09 : 00 น ทำเอกสารตรวจคนเข้าเมืองสหภาพพม่า

   09 : 15 น ออกเดินทางจาก จ.ท่าขี้เหล็กสู่นครเชียงตุง ตามเส้นทางเดินทัพแห่งราชอาณาจักรไทย สมัยรัชกาลที่ 4 เชียงตุงเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสานกับไทยล้านนา ซึ่งควรค่าแก่การศึกษา ใช้ระยะเดินทางชมทิวทัศน์และความเป็นอยู่ ของชนเผ่าอาข่าไทยล้านนา ไทยลื้อ ตลอดเส้นทาง 162 กิโลเมตรบนถนนเลียบชายเขา และห้วยน้ำใสที่ไหลรินตลอดทางผ่านเมืองท่าเดื่อ และเมืองพยาก หรือเมืองแพรก ผ่านบ้านดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นทาง โดยสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,700 เมตร

   12 : 30 น. ถึงเชียงตุง เมืองที่มีคำขวัญประจำเมืองว่า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนองสิบสองประตู แวะรับประทานอาหารกลางวัน (L1-1) และนมัสการ วัดมหาเมี๊ยะมุนิ ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง ตั้งอยูใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2470 โดย เจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าเมืองเชียงตุง

   14 : 00 น. ออกเดินทางจากเชียงตุงไปเมืองลา ระยะทาง 90 กิโลเมตร บนเส้นทางที่รัฐบาลจีนสร้างเพื่อเชื่อมเส้นทางการค้าขนส่งและแลกเปลี่ยน ศิลปะวัฒนธรรม โดยเดินทางผ่านขุนเขาน้อยใหญ่ และหุบเขาสวยงาม ผ่านบ้านเรือนชนเผ่า ต่างๆ ชาวไทยลื้อที่อาศัยอยู่เนินเขา ตามไหล่ทาง ตลอดเส้นทาง

   17 : 00 น. ถึงเมืองลา เมืองใหญ่ชายแดนพม่า - จีน เป็นเขตปกครองตนเองพิเศษที่ 4 และใช้เงินสกุลหยวน เวลาจีน แวะรับไกด์ท้องถิ่นและนำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมในเมืองลา พักผ่อนตามอัธยาศัย

   18 : 30 น. รับประทานอาหารค่ำภัตรคารแบบจีนยูนนาน (D1-2) นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศเมืองลายามค่ำคืนในตัวเมือง ชอปปิ้งในตลาดและกลับเข้าที่พัก

   วันที่ 2

   07 : 00 น รับประทานอาหารเช้า / เข้าชมตลาดเช้าเมืองลา ซึ่งคึกคักด้วยผู้คนหลากหลายชนเผ่าที่มาค้าขาย สินค้าส่วนใหญ่เป็นพวก ผัก ผลไม้ และของป่า (B1-3)

   09 : 00 น. นำท่านเดินทางไปยังชายแดนเมืองลา-ประเทศจีนเก็บภาพบริเวณชายแดนและหลัก กม.ที่ 1 จากนั้นพาท่านสักการะพระธาตุจินตะ หรือเจดีย์ทองและพระพุทธรูปยืนชี้นิ้ว บนเจดีย์ แวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฝิ่น ไหว้พระนอน ชมโรงงานหยก โรงงานผลิตดีหมี แวะช็อปปิ้ง เสื้อผ้า เครื่องไฟฟ้า เครื่องหนัง เครื่องสำอางนานาชนิด โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์มือถือ ชุดชา ในราคาปลอดภาษี

   12 : 00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองลา (L2-4)

   13 : 30 น. เช็คเอ้าท์โรงแรมและออกเดินทางจากเมืองลา แวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวดอยปางยาว

   16 : 00 น. ถึงเมืองเชียงตุง เข้าที่พักที่โรงแรม พักผ่อนทำธุระส่วนตัวและออกไปเที่ยวชมความงามธรรมชาติของทะเลสาบหนองตุง พร้อมกับดื่มชา ทานของว่าง

   19 : 00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารในเชียงตุง เดินเที่ยวหรือซื้อของฝากตลาดกลางคืนหรือพักผ่อนตามอัธยาศัยในโรงแรม (D2-5)

   วันที่ 3

   07 : 00 น. รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารเช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก นำท่านเดินชมตลาดเช้า ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งที่ผู้คนจากหลายเผ่าจะแต่งกายตามลักษณะเผ่าของตน เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นเมืองแปลกๆ ซึ่งหาดูได้ยากชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ยักษ์โรตีโอ่งพม่า หรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุบ ขนมจีนไทยใหญ่ตามอัธยาศัยใช้เงินไทยได้แม่ค้าพูดไทยได้ดีและเป็นกันเอง (B2-6)

   09 : 30 น. เดินทางขึ้นไปที่วัดพระธาตุจอมคำ ชมหมู่บ้านตีดาบ วัดยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฉาน จากนั้นขึ้นไปชมต้นไม้ยางยักษ์ขนาด 10 คนโอบ อายุ 250 ปี เป็นต้นไม้คู่เมืองเชียงตุงปลูกโดยพระเจ้าอลองพญา คนเชียงตุงเรียกว่า ต้นหมายเมือง ชมวัดพระแก้ว, วัดหัวข่วงเป็นวัดหลวงและโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม ส่วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัดจะเป็นหลังคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะของมัณฑะเลย์และพิพิธภัณฑ์ชาวไทยใหญ่

   12 : 00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงตุง (L3-7)

   13 : 00 น. นำท่านเดินทางจากเชียงตุงสู่แม่สาย

   16 : 00 น. ถึงท่าขี้เหล็กโดยสวัสดิภาพและแวะช๊อปปิ้งที่ตลาดท่าขี้เหล็กตามอัธยาศัย และเดินทางข้ามกลับประเทศไทย

   ราคา 7,800 บาท/คน (ราคาสำหรับทัวร์ 8 ท่านขึ้นไป พักคู่) พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท

   ราคานี้รวม

   1. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย - พม่า ค่าประกันภัย ค่าเหยียบแผ่นดิน สหภาพพม่าและเมืองลา
   2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
   3. ค่ารถปรับอากาศ ค่าโรงแรมที่พัก เชียงตุงเมืองลา สะอาดและปลอดภัย
   4. ค่าอาหาร - น้ำดื่ม ทุกมื้อ
   5. ค่ามัคคุเทศก์ไทย - พม่า
   6. ค่าธรรมเนียมประกันอุบัติเหตุ

   ราคานี้ไม่รวม

   1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย
   2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ

   เอกสารที่ต้องใช้

   1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ โดยส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน และวันเดินทางนำบัตรประชาชนตัวจริงติดตัวไปด้วย (เด็กใช้สำเนาสูติบัตรแทนบัตรประชาชน)
   เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปเสียค่าใช้จ่ายเท่าผู้ใหญ่
   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีถ้าพักกับผู้ปกครอง ลด 1,000 บาท
   สำหรับพระภิกษุสงฆ์
   1. ถ่ายสำเนาใบสุทธิจำนวน 3 ฉบับและวันเดินทางนำฉบับจริงไปด้วย
   2. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
   หมายเหตุ: เอกสารต้องส่งถึงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
   สิ่งที่ควรเตรียมไป: ของจำเป็นส่วนตัว เช่น เสื้อกันหนาว รองเท้าผ้าใบ หมวก ยาสามัญประจำตัว

   สายด่วนจองทัวร์ โทร.081-8854644 (หนุ่ย) ทีมงานบจก.ไอเชียงราย คนท้องถิ่น ใจบริการเกินร้อย ซึ่งคร่ำหวอดการนำทัวร์เส้นทาง แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา-สิบสองปันนา มานับครั้งไม่ถ้วน

   เมื่อไปเยือน เชียงตุง-เมืองลา กันมาแล้ว แนะนำ ทัวร์สิบสองปันนา (เชียงรุ่ง) 4วัน 3คืน เป็นทริปต่อไป

   VDO เมืองลา เขตปกครองพิเศษที่ 4 ประเทศพม่า

   ข้อมูลเชียงตุง-เมืองลา:
   1. เชียงตุง วิกิพีเดียออนไลน์
   2. เมืองลา Mong La: Burma’s City of Lights
   3. แผนที่เชียงตุงจาก Google Map

   คลิ๊กดูแผนที่ขนาดใหญ่
   4. แผนที่เมืองลาจาก Google Map

   ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น